Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà n

Question

Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền

in progress 0
Sadie 1 giờ 2021-10-05T07:04:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T07:05:29+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Áp dụng định lý py ta go tính cạnh huyền

  sau đó tính diện tích tam giác vuông theo 2 cách. cho hai dienj tích bằng nhau => đg cao. sau đó áp dụng định lý py ta go tính các đoạn còn lại.

  nếu L9 áp dụng ht lg nhanh hơn

  0
  2021-10-05T07:06:21+00:00

  Tự vẽ hình (AB,AC là các cạnh góc vuông; BC là cạnh huyền; AH là đường cao)

  Xét ΔABC vuông tại A có:

  AB^2 + AC^2 = BC^2 (Py-ta-go)

  ==> 3^2 + 4^2 = BC^2

  ==> BC^2 = 25

  ==> BC = 5

  Xét ΔABC vuông tại A có AH ⊥ BC:

  Áp dụng hệ thức: AH × BC = AB × AC

  ==> AH × 5 = 3 × 4

  ==> AH = 2,4

  Áp dụng hệ thức: AB ² = BH × BC

  ==> 3 ² = BH × 5

  ==> BH = 1,8

  ==> CH = BC – BH = 5 – 1,8 = 3,2

  Vậy…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )