Trong tháng 1 năm 2020 hai tập đoàn dệt may A và B sản xuất được 4,1 triệu chiếc khẩu trang kháng khuẩn. Trong tháng 2 do bệnh dịch covid-19 diễn biến

Question

Trong tháng 1 năm 2020 hai tập đoàn dệt may A và B sản xuất được 4,1 triệu chiếc khẩu trang kháng khuẩn. Trong tháng 2 do bệnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đén nhu cầu xử dụng khẩu trang tăng, nên tập đoàn dệt may A đã tăng năng xuất lên 200%, tập đoàn dệt may B tăng 250% so với tháng 1 nên tổng số khẩu trang cả 2 tập đoàn sản xuất được trong tháng 2 là 13,1 triệu chiếc. Hỏi trong tháng 1 mỗi tập đoàn dệt may dệt được bao nhiêu chiếc khẩu trang kháng khuẩn

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-07T05:44:16+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T05:45:41+00:00

  Gọi số khẩu trang tập đoàn A và B dệt đc trong tháng 1 lần lượt là $x$(triệu) và $y$(triệu)

  Khi đó, do trong tháng 1 hai tập đoàn dệt may A và B sản xuất được 4,1 triệu chiếc khẩu trang kháng khuẩn nên ta có

  $x + y = 4,1$

  Lại có do tập đoàn dệt may A đã tăng năng xuất lên $200\%$, tập đoàn dệt may B tăng $250\%$ so với tháng 1 nên số khẩu trang tháng 2 mà tập đoàn A và B may đc là $x + 2x=3x$(triệu cái) và $y+2,5y=3,5$(triệu cái)

  Do trong tháng 2 cả 2 tập đoàn sản xuất được trong tháng 2 là 13,1 triệu chiếc nên ta có

  $3x + 3,5y = 13,1$

  Vậy ta có hệ

  $\begin{cases} x + y = 4,1\\ 3x + 3,5y = 13,1 \end{cases}$

  Suy ra $x = 2,5; y = 1,6$

  Vậy trong tháng 1 tập đoàn A và B lần lượt may đc $2,5$ (triệu chiếc) và $1,6$ (triệu chiếc).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )