Trong thí nghệm giao thao sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cách A,B cách nhau 12cm dao động cùng pha, bước sóng 2 cm. Hai điểm C,D trên đường

Question

Trong thí nghệm giao thao sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cách A,B cách nhau 12cm dao động cùng pha, bước sóng 2 cm. Hai điểm C,D trên đường trung trực của AB thuộc mặt nước nằm hai bên AB cách A lần lượt là 10 cm và 16 cm. Số điểm trên đoạn thẳng CD dao động cùng pha vớ hai nguồn là : ( mong mọi người trình bày kẻ hình làm chi tiết giúp, e cảm ơn )

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-12-06T20:09:14+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:10:45+00:00

  Đáp án:

  Bài này có thể làm nhanh mà không cần kẻ hình đâu bạn ạ.

  $\lambda =2$ cm và $k_o=\frac{AB}{2\lambda}=3$

  Khoảng cách từ C đến 2 nguồn là:

  $d_C=\sqrt{10^2+\frac{AB}{2}^2}=\sqrt{10^2+6^2}=2\sqrt{34}$ cm

  =>$k_C=\frac{d_C}{\lambda}=\sqrt{34}\approx 5,83$

  => $k_o\leq k \leq k_C$ Nên chọn $k=3,4,5$

  Khoảng cách từ D đến 2 nguồn là:

  $d_D=\sqrt{16^2+\frac{AB}{2}^2}=\sqrt{16^2+6^2}=2\sqrt{73}$ cm

  =>$k_D=\frac{d_D}{\lambda}=\sqrt{73}\approx 8,54$

  => $k_o\leq k \leq k_D$ Nên chọn $k=3,4,5,6,7,8$

  Như vậy ở trên đoạn CD có thể chọn: $3+6=9$ điểm dao động cùng pha với 2 nguồn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )