Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, hai khe cách màn ảnh một đoạn là 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn

Question

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, hai khe cách màn ảnh một đoạn là 2 m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm vào hai khe. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-10-22T23:56:46+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:58:21+00:00

  Đáp án:

   2,56mm

  Giải thích các bước giải:

  Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là

  \[\begin{array}{l}
  i = {k_1}{i_1} = {k_2}{i_2}\\
   \Rightarrow \frac{{{k_1}}}{{{k_2}}} = \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}} = \frac{{0,64}}{{0,48}} = \frac{4}{3}\\
  i = 4{i_1} = 4\frac{{D\lambda }}{a} = 4.\frac{{2.0,{{48.10}^{ – 6}}}}{{1,{{5.10}^{ – 3}}}} = 2,{56.10^{ – 3}}\left( m \right) = 2,56\left( mm \right)
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )