trong thời gian nghỉ do dịch covid-19, An dự định tự ôn tập kiến thức bằng cách làm thêm các bài tập trong sách giam khảo. Lúc đầu An dự định sẽ hoà

Question

trong thời gian nghỉ do dịch covid-19, An dự định tự ôn tập kiến thức bằng cách làm thêm các bài tập trong sách giam khảo. Lúc đầu An dự định sẽ hoàn thành trong 40 ngày. Nhưng thực tế mỗi ngày An làm được nhiều hơn 1 bài nên đã hoàn thành số bài tập đó sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi thực tế mỗi ngày An làm được bao nhiêu bài tập

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-07-21T01:10:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:11:56+00:00

   Gửi bạn

  0
  2021-07-21T01:12:44+00:00

  Đáp án:

  Gọi số bài thực tế An làm được là x ( x > 1 ) 

  Nên theo dự định thì mỗi ngày An làm được là x – 1 

  Theo dự định An làm được trong 40 ngày nên 40 ( x – 1 ) 

  Thực tế An làm sớm hơn dự định 2 ngày nên 38x 

  Vì tổng số bài không thay đổi nên ta có pt : 

  40 ( x- 1 ) = 38x 

  ⇔ 40x – 40 – 38x = 0 

  ⇔ 2x = 40 

  ⇔ x = 20 

  Vậy thực tế mỗi ngày An làm được 20 bài tập 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )