Trong thời kì thực hiện kế hoạch 5 năm (1960-1965) tỉ lệ số hộ nông dân vào hợp tác xã trên

Question

Trong thời kì thực hiện kế hoạch 5 năm (1960-1965) tỉ lệ số hộ nông dân vào hợp tác xã trên

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-09-23T16:01:08+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-23T16:03:06+00:00

    – Trong thời kì thực hiện kế hoạch 5 năm (1960-1965) tỉ lệ số hộ nông dân vào hợp tác xã trên : Trên 90% hộ nông dân và hợp tác xã, trong đó có 50% hộ vào hợp tác xã bậc cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )