Trong thức ăn có những loại chất nào? các chất nào sẽ bị biến đổi về mật hóa học trong quá trình tiêu hóa

Question

Trong thức ăn có những loại chất nào? các chất nào sẽ bị biến đổi về mật hóa học trong quá trình tiêu hóa

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-10-13T02:56:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:57:23+00:00

  Các chất có trong thức ăn là: Nước, vitamin, gluxit, axit nucleic, lipit, chất xơ

  Các chất bị biến đổi: axit nucleic, protein, lipit, gluxit được biến đổi thành các đơn phân hoặc các phần nhỏ hơn để hấp thu vào máu

  Các chất không bị biến đổi: chất xơ, nước, vitamin

  0
  2021-10-13T02:57:47+00:00

  Đáp án:các chất biến đổi về mạt tiêu hóa là gluxit, lipit, protein

   trong thức ăn có những loại chất là: vitamin, nước , muối khoáng , gluxit, lipit, protein

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )