Trong thực tế có nhiều cách để làm một vật trung hòa về điện trở thành vật nhiễm điện. Bạn Mai dùng một thanh thủy tinh cọ xát với mảnh lụa, sau khi c

Question

Trong thực tế có nhiều cách để làm một vật trung hòa về điện trở thành vật nhiễm điện. Bạn Mai dùng một thanh thủy tinh cọ xát với mảnh lụa, sau khi cọ xát bạn ấy đưa thanh thủy tinh nàylại gần một thước nhựa nhiễm điện âm. Em hãy cho biết:
a. Hiện tượng xảy ra giữa thanh thủy tinh và thước nhựa, giải thích hiện tượng đó?
b. Khi cọ xát thanh thủy tinh với mảnh lụa thì vật nào nhận thêm electron, vật nào mất bớt electron?
Giúp với

in progress 0
Camila 1 năm 2021-10-04T01:28:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:30:09+00:00

  của bạn đây 

  Giải thích các bước giải:

  a. Hai thanh sẽ hút nhau. Vì khi thanh thủy tinh cọ xát với mảnh lụa thì theo quy ước thanh thủy tinh sẽ nhiễm điện dường còn mảnh lụa sẽ nhiễm điện âm. Vì thanh nhựa và thanh thủy tinh nhiễm điện trái dâu nên khi đưa lại gần nhau thì  sẽ hút nhau.

  b.Vì thanh thủy tinh nhiễm điện dương nên thanh thủy tinh đã truyền electron cho mảnh lụa còn mảnh lụa nhận electron từ thanh thủy tinh

   

  0
  2021-10-04T01:30:22+00:00

   a) Vì thanh thủy tinh và thanh nhựa là 2 vật khác nhau nên khi cọ xát mảnh vải khô,chúng nhiễm điện trái dấu và hút nhau khi được đặt gần nhau .

   b) -Nếu cọ xát thanh thủy tinh với mảnh lụa thì thanh thủy tinh nhiễm điện tích dương do mất đi electron (theo quy ước)

  => Mảnh lụa nhiễm điện tích âm và là vật nhận thêm electron.

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )