trong tiếng anh các từ nào để hỏi lấy ví dụ cái từ đó ( lấy 5 từ để hỏi hơn càng tốt ) ko nhất khuyết . Dịch nghĩa các từ và câu để hỏi trong tiếng a

Question

trong tiếng anh các từ nào để hỏi lấy ví dụ cái từ đó ( lấy 5 từ để hỏi hơn càng tốt ) ko nhất khuyết . Dịch nghĩa các từ và câu để hỏi
trong tiếng anh có những từ nào để nối ( lấy ví dụ 5 từ ) Dịch nghĩa và dịch câu các từ nối

in progress 0
Josie 2 giờ 2021-10-12T01:45:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:46:15+00:00

  1. Wh / H – questions : Từ để hỏi

  I. Từ vựng

  – What : Cái gì / hoạt động

  – Where : Địa điểm

  – When : Thời gian 

  – Who : Người

  – Why : Lí do

  – How : Cách thức

  – How old : Tuổi 

  – How long : Thời gian bao lâu

  – How tar : Khoảng cách

  – How much : Số lượng một giá tiền

  – How gten : Mức độ thường xuyên

  – Which : Lựa chọn

  II. Đặt câu

  -What’s your name ? : Bạn tên là gì ? 

  – Where are you from ? :  Bạn đến từ đâu ? 

  – When do you go to school ? :  Khi nào bạn đi học ? 

  – Who are your ? :  Bạn là ai ? 

  – Why do you go to school late ? :  Tại sao bạn đi học muộn? 

  – How are you ? :  Bạn khỏe không ? 

  – How old are you ? :  Bạn bao nhiêu tuổi ? 

  – How long you to the countriside ? :  Bao lâu bạn đến quầy? 

  – How far is it ? :  Bao xa ? 

  – How mach are thay ? :  How mach are thay? 

  – How gten do yoy watch T.V ? :  Làm thế nào để yoy xem T.V? 

  – Which school do you go to ? :  Bạn học trường nào? 

  2. Conjunction : Từ nối

  I. Từ vựng

  and :

  but : nhưng

  so : Vì thế

  because : Bởi vì

  or : hoặc là

  II. Đặt câu

  – I live watchinh T.V and playing football : Tôi xem T.V và đá bóng

  – Tom is stupid but funny : Tom ngốc nhưng hài hước

  – Tom is Jerry is funny so childern live : Tom là Jerry rất vui nhộn nên live childern

  – Because Tom is Jerry is funny childern live : Bởi vì Tom là Jerry là một cuộc sống trẻ thơ vui nhộn

  – Do you live cartoon Tom and Jerry or comedy : Bạn có xem phim hoạt hình Tom Jerry hay hài

  0
  2021-10-12T01:47:11+00:00

  * CÁC TỪ ĐỂ HỎI :

  Who : Hỏi về người ( Ai )

           – VD: Who is he ? ( Anh ấy là ai vậy ? )

  When : Hỏi về thời gian ( Bao giờ )

           – VD : When is Tet ? ( Bao giờ thì đến Tết thế ? )

  How : Hỏi về đặc điểm, tính chất, phương tiện ( Như thế nào )

           – VD : How do you do ? ( Bạn thế nào rồi ? )

  Why : Hỏi về lý do ( Tại sao )

           – VD : Why do you like her ? ( Tại sao bạn lại thích cô ấy ? )

  Where : Hỏi về địa điểm, nơi chốn ( Ở đâu )

           – VD : Where is your school ? ( Trường của bạn ở đâu ? )

  * LIÊN TỪ KẾT NỐI :

  And : Và

           – VD : I have many sweets and they’re very delicious. ( Tôi có rất nhiều kẹo và chúng rất ngon.)

  Or : Hoặc

           – VD : Are you coming or not? (Bạn có đến hay không?)

  But : Nhưng

           – VD : I love Hanh but I will marry Linh. ( Tôi yêu Hạnh nhưng tôi sẽ cưới Linh. )

  Also : Cũng

           – VD : I love chocolate. I also love pizza ( Tôi thích sô-cô-la. Tôi cũng thích pizza )

  So : Vì vậy

           – VD : I will have a test next month, so I should study harder. ( Tôi sẽ có một bài kiểm tra vào tháng sau, vì vậy tôi cần học chăm chỉ hơn. )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )