trọng trong hệ sinh thái giới sinh vật nào có vai trò quan trọng trong động vật và con người

Question

trọng trong hệ sinh thái
giới sinh vật nào có vai trò quan trọng trong động vật và con người

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-12T00:48:37+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:50:08+00:00

  Trong hệ sinh thái thì giới sinh vật động vật là quan trọng nhất. Vì:

  Giới động vật có vai trò: 

  – Làm cân bằng hệ sinh thái 

  – Là thức ăn và nguyên liệu cho con người 

  – Là giới tác động nhiều nhất tới các giới khác trong hệ sinh thái 

  0
  2021-09-12T00:50:28+00:00

  Trong hệ sinh thái giới động vật có vai trò quan trọng nhất vì:

  – Là thức ăn, nguyên liệu thậm chí làm đồ trang trí cho con người

  – Làm cân bằng hệ sinh thái

  – Tác động nhiều nhất tới các giới khác của hệ sinh thái

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )