Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế hai hiệu điện thế bằng 0 A) giữa hai đầu một chuong điện đang reo B) giữa hai đầu bóng đèn ghi 3V

Question

Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế hai hiệu điện thế bằng 0
A) giữa hai đầu một chuong điện đang reo
B) giữa hai đầu bóng đèn ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện
C) giữa hai cực của quả pin còn mới khi chưa mắc vào mạch

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-09-09T09:56:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:57:36+00:00

  Đáp án : B) giữa hai đầu bóng đèn ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện

   

  0
  2021-09-09T09:58:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Trong trường hợp nào dưới đây không có hiệu điện thế hai hiệu điện thế bằng 0

  A) giữa hai đầu một chuong điện đang reo

  B) giữa hai đầu bóng đèn ghi 3V đang để trong quầy bán đồ điện

  C) giữa hai cực của quả pin còn mới khi chưa mắc vào mạch

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )