Trong trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín không xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều? A: Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trườn

Question

Trong trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín không xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?
A: Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức của từ trường.
B: Cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín, các đường sức từ bị cuộn dây cắt ngang.
C: Liên tục cho một cực của nam châm lại gần hoặc ra xa một đầu cuộn dây dẫn kín.
D: Đặt trục Bắc Nam của thanh nam châm trùng với trục của một ống dây rồi cho nam châm quay quanh trục đó.

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-16T12:48:13+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:49:33+00:00

  Đáp án:

  B. Cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín, các đường sức từ bị cuộn dây cắt ngang. 

  Giải thích các bước giải:

  Vì khi cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín thì các đường sức từ qua cuộn dây không biến thiên vì các đường sức từ bị cuộn dây cắt ngang. Do vậy không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )