trong tự nhiên nguyên tố mg có 3 đồng vị , nguyên tố clo có 2 đồng vị . Hãy viết các laoị công thức phân tử magie clorua được tạo thành từ các đồng vị

Question

trong tự nhiên nguyên tố mg có 3 đồng vị , nguyên tố clo có 2 đồng vị . Hãy viết các laoị công thức phân tử magie clorua được tạo thành từ các đồng vị trên

in progress 0
Julia 1 năm 2021-09-11T17:04:38+00:00 1 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T17:05:43+00:00

  Mg có 3 đồng vị: $^{24}{\rm{Mg}}$, $^{25}{\rm{Mg}}$, $^{26}{\rm{Mg}}$ 

  Cl có 2 đồng vị: $^{35}{\rm{Cl}}$, $^{37}{\rm{Cl}}$

  Các CT magie clorua:

  $^{35}{\rm{Cl}}^{24}{\rm{Mg}}^{35}{\rm{Cl}}$

  $^{37}{\rm{Cl}}^{24}{\rm{Mg}}^{37}{\rm{Cl}}$

  $^{35}{\rm{Cl}}^{24}{\rm{Mg}}^{37}{\rm{Cl}}$

  $^{35}{\rm{Cl}}^{25}{\rm{Mg}}^{35}{\rm{Cl}}$

  $^{37}{\rm{Cl}}^{25}{\rm{Mg}}^{37}{\rm{Cl}}$

  $^{35}{\rm{Cl}}^{25}{\rm{Mg}}^{37}{\rm{Cl}}$

  $^{35}{\rm{Cl}}^{26}{\rm{Mg}}^{35}{\rm{Cl}}$

  $^{37}{\rm{Cl}}^{26}{\rm{Mg}}^{37}{\rm{Cl}}$

  $^{35}{\rm{Cl}}^{26}{\rm{Mg}}^{37}{\rm{Cl}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )