trong vườn thú có 5 con sư tử trung bình mỗi ngày 1 con ăn hết 9kg thịt .Cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày

Question

trong vườn thú có 5 con sư tử trung bình mỗi ngày 1 con ăn hết 9kg thịt .Cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-20T07:26:25+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:27:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1 ngày 5 con sư tử ăn hết số kg thịt là:

  5×9=45(kg)

  Cần số tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày là:

  45×30=1350(kg)

  Đổi 1350 kg=1,35 tấn

  Đáp số:1,35 tấn

  vote 5+cám ơn+ctlhn nhé

   

  0
  2021-09-20T07:27:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   5 con 1 ngày ăn hết

  `5×9=45(kg)`

  Cần số tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày là

  `45×30=1350(kg)`=1,35(tấn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )