trong vườn thú có 5 con sư tử.Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt.Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

Question

trong vườn thú có 5 con sư tử.Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt.Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

in progress 0
Reagan 24 phút 2021-09-14T02:01:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T02:02:51+00:00

  Đáp án:

  1,35 tấn thịt

  Giải thích các bước giải:

  Số ki-lô-gam thịt trung bình mỗi ngày 5 con sư tử ăn hết là:

  9*5=45 (kg)

  Số tấn thịt cần để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày là:

  45*30=1350 (kg)=1,35 (tấn)

  Đáp số:1,35 tấn thịt

  0
  2021-09-14T02:03:23+00:00

  Đáp án:

  1,35 tấn

  Giải thích các bước giải:

  1 ngày 5 con ăn hết

  5.9=45(kg)

  30 ngày 5 con ăn hết

  45.30=1350(kg)=1,35(tấn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )