Trong vườn thú có 6 con sư tử .Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt .Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày ?

Question

Trong vườn thú có 6 con sư tử .Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt .Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày ?

in progress 0
Claire 1 năm 2021-09-09T19:24:10+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-09T19:25:33+00:00

  Đáp án:

  Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

  9 x 6 = 54 (kg)

  Trong 30 ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

  54 x 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

  Đáp số: 1,62 tấn thịt

  2
  2021-09-09T19:26:06+00:00

  Lời giải:

  Trong 30 ngày một con sư tử ăn hết số ki-lô-gam thịt là:

         $9\times30=270$ (kg)

  Trong 30 ngày 6 con sư tử ăn hết số tấn thịt là:

         $270\times6=1620$kg

                         $=1,62$ tấn

                         Đáp số: $1,62$ tấn thịt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )