Trùng biến hình và trùng giày Cấu tạo và di chuyển Dinh dưỡng Sinh sản

Question

Trùng biến hình và trùng giày
Cấu tạo và di chuyển
Dinh dưỡng
Sinh sản

in progress 0
Kennedy 13 giờ 2021-09-08T13:32:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:33:18+00:00

  Đáp án:

  Trùng giày:Có hình giống đế giày. Cơ thể có hình khối, không đối xứng, giống chiếc giày. Trùng di chuyển nhờ lông bơi. Phần giữa cơ thể là bộ nhân gồm: nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa sau đều có 1 hệ thống không bào co bóp hình hoa thị và ở 1 vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu. Mỗi bộ phận đảm nhiệm chức năng sống nhất định.

  Trùng giày là động vật đơn bào đã có sự phân hóa thành các bộ phận như nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp. Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ,…) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định, Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh nuôi cơ thể. Chất bã được thải ra ngoài lỗ thoát ở thành cơ thể.

  Ngoài hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang, trùng giày còn có hình thức sinh sản hữu tính gọi là sinh sản tiếp hợp. Chúng phân đôi trung bình gần 1 lần mỗi ngày

   Trùng biến hình:- Trùng biến hình là đại điện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả. Chúng sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi, chúng nổi lận vào lớp váng trèn các mặt ao, hổ. Có thể thu thập mầu trùng biến hình để quan sát dưới kính hiển vi. Kích thước chúng thay đổi từ 0,0 lmm đến 0,05mm.
  1. Cấu tạo và di chuyến
  – Trùng biến hình được coi như một cơ thể đơn bào đơn giàn nhất. Cơ thể chúng gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân (hình 5.1). Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả. Vì thế cơ thế chúng luôn biến đổi hình dạng.
  2. Dinh dưỡng:Khi thấy mồi
  – Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.
  – Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…).
  – Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.
  – Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá.

  3. Sinh sản
  Khi gặp điểu kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ…), trùng biến hình sinh sản theo hình thức phân đôi.

  0
  2021-09-08T13:34:12+00:00

  * Trùng biến hình

  – cấu tạo trùng biến hình gồm: màng màng cơ thể, chất nguyên sinh, nhân, không bào co bóp, không bào bào tiêu hoá

  – di chuyển bằng chân giả

  – dinh dưỡng: thức ăn được tiêu hoá trong tế bào gọi là tiêu hoá tế bào

  – sinh sản: sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

  * Trùng giày

  – cấu tạo gồm: màng cơ thể, chất nguyên sinh, chứa 2 nhân, 2 không bào co bóp, không bào tiêu hoá, lỗ thoát

  – dinh dưỡng nhờ enzim trong tế bào tiêu hoá

  – sinh sản:

  + sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

  + sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )