trung bình bình công số tuổi bố mẹ và hoa là 30 . nếu ko tính tuổi bố thì trung bình cộng thì trung bình cộng số tưởi của mẹ và hoa là 18 . tính tuổi

Question

trung bình bình công số tuổi bố mẹ và hoa là 30 . nếu ko tính tuổi bố thì trung bình cộng thì trung bình cộng số tưởi của mẹ và hoa là 18 . tính tuổi của mỗi người là bao nhiêu ?

in progress 0
Ruby 4 tuần 2021-07-08T18:27:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:28:55+00:00

  Đáp án:

  Sửa đề xíu :

  Trung bình bình cộng số tuổi của bố , mẹ và Hoa là 30 . Nếu không tính tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Hoa là 18 . Tính tuổi của bố Hoa ?

  Bài giải:

  Tổng số tuổi của bố , mẹ và Hoa là:

  30 x 3 = 90 ( tuổi )

  Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là:

  18 x 2 = 36 ( tuổi )

  Tuổi của bố Hoa là:

  90 – 36 = 54 ( tuổi )

  Đáp số: 54 tuổi

   

  0
  2021-07-08T18:29:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      Tổng số tuổi của 3 người là:

               30×3= 90 (tuổi)

       tổng số tuổi của 2 mẹ con là:

                18×2= 36 (tuổi)

        Bố của Hoa có số tuổi là:

                  90-36= 54 (tuổi)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )