Trung bình cộng của 2 số là 2100 . Nếu lấy số bé chia cho 8 thì thương là 125 . Tìm 2 số ?

Question

Trung bình cộng của 2 số là 2100 . Nếu lấy số bé chia cho 8 thì thương là 125 . Tìm 2 số ?

in progress 0
Nevaeh 2 tuần 2021-11-24T19:07:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:08:40+00:00

  Tổng 2 số là
  2100×2=4200
  Số bé là
  125×8=1000
  Số lớn là
  4200-1000=3200

  0
  2021-11-24T19:08:52+00:00

  Đáp án:

  `1000` và `3200`

  Giải thích các bước giải:

  Tổng 2 số là :

       `2100` x `2=4200`

  Số bé là :

        `125` x `8=1000`

  Số lớn là :

         `4200-1000=3200`

                    Đáp số : `1000` và `3200`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )