Trung bình cộng của 2 số là 308. Tìm 2 số đó biết rằng nếu viết thêm số 0 vào bên phải số bé thì ta sẽ được số lớn

Question

Trung bình cộng của 2 số là 308. Tìm 2 số đó biết rằng nếu viết thêm số 0 vào bên phải số bé thì ta sẽ được số lớn

in progress 0
Adeline 3 giờ 2021-09-07T10:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:22:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng 2 số là: 308×2 = 616.
  Nếu thêm số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.
  => Số bé =  $\frac{1}{10}$   số lớn.
  Số bé là: 616:

  (10+1) x 1= 56
  Số lớn là: 616:

  (10+1)x10= 560.

  0
  2021-09-07T10:22:59+00:00

  nếu viết thêm số 0 vào bên phải số bé thì ta sẽ được số lớn nên số lớn gấp 10 lần số bé

     Tổng của 2 số đó là :

       308 x 2 = 616

  Coi số lớn là : 10 phần

        Số bé là : 1 phần

    Số bé là :

      616 : ( 10 + 1 ) x 1 = 56

    Số lớn là :

       56 x 10 = 560

                 Đáp số : Số lớn : 560

                               Số bé : 56

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )