trung bình cộng của 3 số là 29,số thứ hai gấp số thứ nhất 2 lần,số thứ ba lớn hơn số thứ hai 7 đơn vị . Tìm số thứ ba

Question

trung bình cộng của 3 số là 29,số thứ hai gấp số thứ nhất 2 lần,số thứ ba lớn hơn số thứ hai 7 đơn vị . Tìm số thứ ba

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-09-18T13:35:55+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:37:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tổng 3 số là

  29×3=97

  số thứ hai gấp số thứ nhất 2 lần,số thứ ba lớn hơn số thứ hai 7 đơn vị . Tìm số thứ ba

  suy ra số 1 là 1 phần ,thứ 2 là 2 phần ,thứu ba là 2 phần 7đv

  số thứ nhất là

  (97-7):5×1=18

  số thứ 2 là

  18×2=36

  số thứ 3 là

  97-36-18=43

  0
  2021-09-18T13:37:16+00:00

  Đáp án:

   Trung bình cộng của 3 số coi là a + b + c : 3 = 29

  Nên tổng 3 số là 29 x 3 = 87

  Từ đó ta có

  số thứ nhất : |—-|

  số thứ 2 : |—-|—-|

  số thứ 3 : |—-|—-| + 7

  tổng 5 phần cộng 7

  Vậy số thứ nhất là

  (87 – 7) : 5 x 1 = 16

  số thứ 2 bằng

  (87 – 7) : 5 x 2 hoặc 16 x 2 = 32

  số thứ 3 bằng

  32 + 7 = 39

  Thử lại xem tổng 3 số có bằng 87 hay không, nếu bằng thi kết quả đúng

  39 + 32 + 16 = 87

  vậy đúng

  Đáp số : 39

  Giải thích các bước giải:

   chỗ thử lại không phải ghi nếu đây là bài tập làm vào vở, chỉ thử lại trong nháp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )