trung bình cộng của 47 số là 10. nếu thêm vào 3 số nữa thì trung bình cộng của chúng là 10,2. tìm 3 số viết thêm vào biết số thứ 2 gấp 3 lần số thứ nh

Question

trung bình cộng của 47 số là 10. nếu thêm vào 3 số nữa thì trung bình cộng của chúng là 10,2. tìm 3 số viết thêm vào biết số thứ 2 gấp 3 lần số thứ nhất và hơn số thứ 2 là 2

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-07-16T13:01:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T13:02:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Có trung bình cộng của 47 số ban đầu là 10 thì tổng của chúng là 470 

  Sau khi thêm 3 số ta có tổng của 50 số đó là 510

  => Tổng của ba số thêm vào bằng 510-470=40

  Gọi số thứ 2 là x

  Có số thứ hai gấp 3 lần số thứ nhất => số thứ nhất là x/3

  Số thứ 2 hơn số thứ 3 là 2=> số thứ ba là x-2

  Lại có tổng 3 số là 40 => x/3+x+x-2=40 (giải ra =x=18)

  Vậy số thứ nhất là 6, số thứ hai là 18, số thứ 3 là 16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )