Trung bình cộng của 8 số là 12.Do đếm số thứ 9 nên tbc của 9 số là 13 tìm số thứ 9

Question

Trung bình cộng của 8 số là 12.Do đếm số thứ 9 nên tbc của 9 số là 13 tìm số thứ 9

in progress 0
Alice 5 tháng 2021-07-08T23:34:39+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:35:52+00:00

  Tổng của 8 số đầu là :

  12 x 8 = 96

  Trung bình cộng của 9 số còn lại là :

  9 x 13 = 117

  Số thứ sáu là :

  117 – 96 = 21

   

  0
  2021-07-08T23:35:53+00:00

  Đáp án: Số thứ 9 là 21

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )