trung bình cộng của ba số là 32 biết số thứ nhất bằng tổng của hai số còn lại. tim số thứ nhất

Question

trung bình cộng của ba số là 32 biết số thứ nhất bằng tổng của hai số còn lại.
tim số thứ nhất

in progress 0
aikhanh 5 tháng 2021-07-12T09:10:08+00:00 2 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:11:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tổng ba số là:

  $\text{32×3=96 }$

  Số thứ nhất là:

  $\text{ 96 : 2 = 48 }$

  Đáp số: $\text{ 48 }$

  -1
  2021-07-12T09:11:46+00:00

  Tổng 3 số đó là : 

  32 x 3 = 96

  Vì số thứ nhất bằng tổng của hai số còn lại

  Số thứ 1 là : 

  96 : 2 = 48 

  Đ/s : 48

  #Hc _tốt 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )