Trung bình cộng của hai số là 13. Nếu xét thêm một số thứ 3 nữa thì trung bình cộng của cả ba số là 11. Tìm số thứ ba ?

Question

Trung bình cộng của hai số là 13. Nếu xét thêm một số thứ 3 nữa thì trung bình cộng của cả ba số là 11. Tìm số thứ ba ?

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-11T18:17:19+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:18:45+00:00

  Đáp án:

   tổng 2 số là

  13 x 2 = 26

  tổng 3 số là 

  11 x 3 = 33

  số thứ 3 là

  33 – 26 = 7

  chắc vậy

  ~ học tốt ~ ^^

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-11T18:19:18+00:00

  TBC của 3 số là 11 thì tổng 3 số là 11×3=33

  TBC của 2 số đầu là 13 thì tổng 2 số đầu là 13×2=26

  vậy số thứ 3 là 33-26=7

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )