trung bình cộng của hai số là 182.Số thứ nhất bằng 8/5 số thứ hai.Tìm hai số đó

Question

trung bình cộng của hai số là 182.Số thứ nhất bằng 8/5 số thứ hai.Tìm hai số đó

in progress 0
Everleigh 8 phút 2021-09-10T12:16:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:17:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      TBC = ( a+b ) :2 = 182 

  ⇒ Tổng của 2 số đó là : 

               182 x 2 = 364 

  Ta có sơ đồ : 

  Số thứ nhất :   |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|  } Tổng 364 

  Số thứ hai    :  |—-|—-|—-|—-|—-|

         Tổng số phần bằng nhau là : 

                   8 + 5 = 13 

         Số thứ nhất là : 

                  364  :  13 x 8 = 224 

         Số thứ hai là : 

                   364 – 224 = 140 

                               Đáp số : Số thứ nhất : 224 

                                              Số thứ hai  : 140 

  Chúc bạn học tốt !

                                                                       @caohalinh2008 

  0
  2021-09-10T12:17:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tổng hai số là

  182 × 2=364

  số bé là

  364 :(8+5)×5= 140

  số lớn là

  364-140=224

  đáp số số bé 140  

              số lớn 224

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )