Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số .Hiệu của 2 số đó là ,số bé nhất có 3 chữ số .tìm 2 số đó?

Question

Trung bình cộng của hai số là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số .Hiệu của 2 số đó là ,số bé nhất có 3 chữ số .tìm 2 số đó?

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-02T20:50:16+00:00 1 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:51:48+00:00

  Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là $998$, nên trung bình cộng của 2 số là $998$

  Số bé nhất có 3 chữ số là $100$, nên hiệu của 2 số là $100$

  Tổng của hai số đó là:

     $998\times2=1996$

  Số lớn là:

      $(1996+100):2=1048$

  Số bé là:

       $1048-100=948$

                              Đáp số: Số lớn $1048$

                                            Số bé $948$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )