Trung bình cộng của tám số là 12. Do thêm số thứ chín nên trung bình công của chín số là 13, Tìm số thứu 9

Question

Trung bình cộng của tám số là 12. Do thêm số thứ chín nên trung bình công của chín số là 13, Tìm số thứu 9

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-08-03T23:50:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:51:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   cách 1 ( đầy đủ chi tiết )

  tổng của tám số là

  12 x 8 = 96

  tổng của 9 số là

  13 x 9 = 117

  số thứ 9  là

  117-96=21

  đáp số : 21

  cách 2 ( vắn tắt )

  số thứ 9 là

  ( 13 x 9 ) – ( 12 x 8 ) = 21

  đáp số : 21

  bạn làm 1 trong 2 cách đều được nha

  chúc bạn học tốt , nocopy

  0
  2021-08-03T23:51:51+00:00

  `HD`

  Mong bạn hiểu

  Giải thích các bước giải:

  Tổng của tám số lúc đầu là:

  `12 × 8 = 96`

  Tổng của chín số là:

  `13 × 9 = 117`

  Số thứ chín là:

  `117 – 96 = 21`

  Đáp số: `21`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )