Trung bình cộng tuổi của bố, mẹ, Bình,Lan là 24 tuổi.Trung bình cộng của tuổi bố, mẹ và Lần là 28 tuổi. Tìm số tuổi mỗi người biết tuổi của Bình gấp đ

Question

Trung bình cộng tuổi của bố, mẹ, Bình,Lan là 24 tuổi.Trung bình cộng của tuổi bố, mẹ và Lần là 28 tuổi. Tìm số tuổi mỗi người biết tuổi của Bình gấp đôi tuổi Lan và tuổi Lan bằng 1/6 tuổi mẹ

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-20T18:21:50+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:22:58+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Tổng số tuổi của 4 người là :

  24 × 4 = 96 ( tuổi)

  Tổng số tuổi bố, mẹ và Lan

  28 × 3 = 84 ( tuổi)

  Tuổi Bình là :

  96 – 84 = 12 ( tuổi)

  Tuổi Lan là :

  12 : 2 = 6 ( tuổi)

  Tuổi mẹ là :

  6 × 6 = 36 ( tuổi)

  Tuổi bố là :

  96 – 36 – 6 – 12 = 42 ( tuổi)

  Đáp số : ……. tuổi

  0
  2021-09-20T18:23:34+00:00

  Đáp án:

  Bố : 42 tuổi; Mẹ : 36 tuổi; Bình : 12 tuổi; Lan : 6 tuổi.

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số tuổi của bố, mẹ, Bình và Lan là :

  24 x 4 = 96 (tuổi)

  Tổng số tuổi của bố, mẹ và Lan là :

  28 x 3 = 84 (tuổi)

  Bình có số tuổi là :

  96 – 84 = 12 (tuổi)

  Lan có số tuổi là :

  12 : 2 = 6 (tuổi)

  Mẹ có số tuổi là :

  6 x 6 = 36 (tuổi)

  Bố có số tuổi là :

  84 – 36 – 6 = 42 (tuổi)

  Đáp số : Bố : 42 tuổi; Mẹ : 36 tuổi; Bình : 12 tuổi; Lan : 6 tuổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )