trung bình cộng tuổi hai mẹ con hiện nay là 24 tuổi. hãy tính tuổi mỗi người hiện nay biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng 5/13 tuổi mẹ bài 4 cho hình ch

Question

trung bình cộng tuổi hai mẹ con hiện nay là 24 tuổi. hãy tính tuổi mỗi người hiện nay biết rằng 3 năm nữa tuổi con bằng 5/13 tuổi mẹ
bài 4
cho hình chữ nhật abcd có chu vi là 60 cm là chiều dài ab gấp rưỡi chiều rộng bc. lấy một điểm m trên cạnh bc sao cho mb =2mc. nối am kéo dài cắt
dc kéo dài tại điểm e.nối b với e.nối d với m
a). tính diện tích hình tam giác mbe và diện tích hình chữ nhật abcd
b).so sánh diện tích hình tam giác mbe và diện tích tam giác mcd
c). gọi o là giao điểm của am và bd. tính tỷ số ob/od
bài 5 tìm số có 2 chữ số ,biết rằng số đó gấp 8 lần tổng các chữ số của nó

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-10-04T01:13:16+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:14:44+00:00

  bài 1:

  Tổng số tuổi của mẹ và con sau 3 năm là :
  24×2 + 3 +3=54 ( tuổi )

  Tuổi con sau 3 năm là:
  54 : ( 5/13 + 13/5 ) x5=15 (tuổi)

  Tuổi con hiện nay là: 

  15-3=12 ( tuổi )

  Tuổi mẹ hiện nay là:

  48-12=36 ( tuổi)

  Bài 5:

  gọi số đó là ab

  ab = 8x ( a+b)

  10a +b = 8a+8b

  2xa = 7xb

  vậy ab=72

   

  0
  2021-10-04T01:15:12+00:00

  Đáp án: Mẹ : 36

   Con: 12

  Giải thích các bước giải: 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )