trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1h 8 phút lần thứ nhất làm được 9 sản phẩm lần 2 người ta làm được 11 sản phẩm hỏi hai lần phải làm

Question

trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1h 8 phút lần thứ nhất làm được 9 sản phẩm lần 2 người ta làm được 11 sản phẩm hỏi hai lần phải làm xong bao nhiu thời gian

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-11-01T14:39:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:40:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 1h8 phút = 68 phút

  Lần 1 làm xong trong:

        68.9=612(phút)

  Lần 2 làm xong trong:

         68.11=748(phút)

  Tổng số thời gian hai lần làm xong là:

         748+612=1360(phút)

  Đổi 1360 phút=22 giờ 40 phút

               Đáp số:22 giờ 40 phút

  Chú ý dấu . là dấu nhân nhé vì lớp 6 quen như vậy r

   

  0
  2021-11-01T14:41:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  lần thứ nhất làm trong số thời gian là

  1h8 phút x 9 =9h 72 phút

  lần thứ hai làm trong số thời gian là

  1h8 phút x 11=11 giờ 88 phút

  hai lần phải làm xong trong thời gian là

  9h 72 phút + 11 h 88 phút =20 h 160 phút=22 giờ 40 phút

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )