Trung hoà hoàn toàn 11,25 gam một axit hữu cơ cần 500ml NaOH 0,5M. X là?

Question

Trung hoà hoàn toàn 11,25 gam một axit hữu cơ cần 500ml NaOH 0,5M. X là?

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-07-10T19:33:27+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:35:25+00:00

  Đáp án: Axit oxalic 

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{NaOH}=0,5.0,5=0,25(mol)$

  $\to n_{COOH}=n_{NaOH}=0,25(mol)$

  Đặt CTTQ axit là $R(COOH)_n$

  $\to n_{\rm axit}=\dfrac{0,25}{n}(mol)$

  $\to M=\dfrac{11,25n}{0,25}=45n=M_R+45n$

  $\to M_R=0$

  $\to n=2$, axit là $(COOH)_2$ (axit oxalic)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )