Trùng roi Xanh Cấu tạo và di chuyển Dinh dưỡng Sinh sản ( ngắn gọn giúp e)

Question

Trùng roi Xanh
Cấu tạo và di chuyển
Dinh dưỡng
Sinh sản
( ngắn gọn giúp e)

in progress 0
Nevaeh 1 giờ 2021-09-08T13:35:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:36:33+00:00

  – Cấu tạo: đơn bào, có kích thước hiến vi. Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có 1 roi dài. 
  – Di chuyển: Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyến.

  – Dinh dưỡng:  Trùng roi xanh vừa có thể tự dưỡng như thực vật, vừa có thể dị dưỡng như động vật. Khi môi trường có ánh sáng, chúng quang hợp tổng hợp chất hữu cơ.

  – Sinh sản: Phân đôi theo chiều dọc.

  0
  2021-09-08T13:36:48+00:00

  Trùng roi xanh:

  Cấu tạo : chỉ có một tế bào 

  Di chuyển : nhờ roi xoáy vào nước 

  Dinh dưỡng :

  Tự dưỡng khi có ánh sáng nhờ chất diệp lục

  dị dưỡng khi không có ánh sáng

  Sinh sản :  vô tính phân đôi cơ thể

  Cô cho mình ghi trên lớp á 

  Xin CTLHN cho nhóm 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )