trùng roi giống thực vật và khác thực vật ở điểm nào

Question

trùng roi giống thực vật và khác thực vật ở điểm nào

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-09-11T11:43:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:45:00+00:00

  Trùng roi giống với thực vật ở những điểm sau:
  – Có câu tạo từ tế hào.
  – Có kha năng tự dường.
  – Trong tế bào cũng gồm các thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và các hạt diệp lục.
  Trùng roi khác thực vật ở những điểm sau:
  – Có thể dị dưỡng.
  – Có ti thể
  – Có roi.
  – Có khá năng di chuyển.

   

  0
  2021-09-11T11:45:23+00:00

  *Trùng roi giống thực vật và khác thực vật :

  -Giống:+Cơ thể có cấu tạo từ tế bào

               +Có diệp lục

               +Có khả năng tự dưỡng

                +Có tính hướng sáng

  -Khác:+Có khả năng di chuyển .

             +Có khả năng dị dưỡng 

             +Có khả năng nhận biết ánh sang 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )