Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?

Question

Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-11-01T14:20:12+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:21:29+00:00

  ⇒ Muỗi Anopheles là trung gian truyền bệnh của ký sinh trùng sốt rét.

   

  0
  2021-11-01T14:21:49+00:00

  Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian là muỗi anopheles

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )