Trùng trục như con chó thui chín mắt chín mũi chín đuôi chín đầu . Hãy tìm từ đồng âm trong câu sau

Question

Trùng trục như con chó thui chín mắt chín mũi chín đuôi chín đầu . Hãy tìm từ đồng âm trong câu sau

in progress 0
Daisy 6 ngày 2021-12-03T23:24:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:25:55+00:00

  Từ đồng âm là từ:  Chín mắt, chín mũi, chín đầu, chín đuôi.

  0
  2021-12-03T23:26:02+00:00

  Từ đồng âm ” chín ”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )