Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53độ54’N nên có đủ các đới khí hậu

Question

Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53độ54’N nên có đủ các đới khí hậu

in progress 0
Ayla 9 phút 2021-09-14T09:20:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:22:23+00:00

  Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53054’ N (Chi lê) nên có đầy đủ các đới khí hậu từ xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới đến ôn đới.

  0
  2021-09-14T09:22:47+00:00

  Trung và Nam Mĩ kéo dài từ phía bắc của chí tuyến Bắc đến 53độ54’N nên có đủ các đới khí hậu xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới đến ôn đới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )