Trước cách mạng tháng Tám, nhân dân ta chịu ách áp bức, bóc lột nặng nề của A: thực dân Pháp và phát xít Nhật. B: quân phản động Tưởng Giới Thạch

Question

Trước cách mạng tháng Tám, nhân dân ta chịu ách áp bức, bóc lột nặng nề của

A:
thực dân Pháp và phát xít Nhật.
B:
quân phản động Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp.
C:
thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.
D:
thực dân Anh và quân phản động Tưởng Giới Thạch.

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-28T13:22:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:23:26+00:00

  A: thực dân Pháp và phát xít Nhật.

  (23/7/1941: Pháp – Nhật kí hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương. Chứng tỏ VN trở thành thuộc địa của Nhật và Pháp)

  0
  2021-10-28T13:23:50+00:00

  Cậu A: thực dân pháp và phát xít nhật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )