trước sự thay đổi của ngoại cảnh sinh vật đã có phản ứng như thế nào cho ví dụ

Question

trước sự thay đổi của ngoại cảnh sinh vật đã có phản ứng như thế nào cho ví dụ

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-15T08:42:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T08:43:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Những biến đổi trên cơ thể sinh vật do tác dụng của ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế hệ.

  – Ngoại cảnh biến đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời, trong lịch sử không có loài nào bị đào thải.

  – Bản thân mỗi sinh vật có khả năng phản ứng phù hợp với sự thay đổi của điều kiện môi trường và mọi cá thể trong loài đều nhất loạt phản ứng như nhau trước điều kiện ngoại cảnh mới.

  – Thuyết thích nghi trực tiếp cho rằng: Cơ thể có khả năng thích nghi trực tiếp với thay đổi của ngoại cảnh bằng những biến dị tương xứng.

  Theo em nghĩ thế thôi ạ , có sai thì bỏ qua ạ :3

  0
  2021-10-15T08:43:40+00:00

  Đáp án

  Những biến đổi trên cơ thể sinh vật do tác dụng của ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế hệ.

  – Ngoại cảnh biến đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích ứng kịp thời, trong lịch sử không có loài nào bị đào thải.

  – Bản thân mỗi sinh vật có khả năng phản ứng phù hợp với sự thay đổi của điều kiện môi trường và mọi cá thể trong loài đều nhất loạt phản ứng như nhau trước điều kiện ngoại cảnh mới.

  – Thuyết thích nghi trực tiếp cho rằng: Cơ thể có khả năng thích nghi trực tiếp với thay đổi của ngoại cảnh bằng những biến dị tương xứng.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )