trước tình hình các nước đông nam á cuối thế kỉ 19 các nước thực phương tây có hành động gì A: đầu tư vào đông nam á B: thăm dò xâm lược C: giúp đỡ c

Question

trước tình hình các nước đông nam á cuối thế kỉ 19 các nước thực phương tây có hành động gì
A: đầu tư vào đông nam á
B: thăm dò xâm lược
C: giúp đỡ các nước đông nam á
D: mở rộng và hoàn thành việc xâm lược

in progress 0
Piper 1 năm 2021-11-30T12:47:01+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T12:48:12+00:00

  Trước tình hình các nước đông nam á cuối thế kỉ 19 các nước thực phương tây có hành động gì?

  `=>D` mở rộng và hoàn thành việc xâm lược.

  Vì tình hình các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ `19` lâm vào tình trạng khủng hoảng. Nền kinh tế suy thoái. Thực dân phương Tây thấy đây chính là cơ hội để nhảy vào xâm thược thuộc địa.

  0
  2021-11-30T12:48:56+00:00

  trước tình hình các nước đông nam á cuối thế kỉ 19 các nước thực phương tây có hành động gì
  A: đầu tư vào đông nam á
  B: thăm dò xâm lược 
  C: giúp đỡ các nước đông nam á
  D: mở rộng và hoàn thành việc xâm lược

  ⇒Trong thời gian ấy các nước ở ĐNA đang bị khủng hoảng, suy giảm về mặt kinh tế, chính trí. Lợi dụng cơ hội này các nước phương tây nhanh chóng mở rộng và xâm lược các nước ở ĐNÁ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )