Trước và sau hiệp định sơ bộ (6/3/1946) chủ trương của đảng và chính phủ ta đối phó với Pháp và tưởng có gì khác nhau ?Vì sao Đảng và chính phủ ta có

Question

Trước và sau hiệp định sơ bộ (6/3/1946) chủ trương của đảng và chính phủ ta đối phó với Pháp và tưởng có gì khác nhau ?Vì sao Đảng và chính phủ ta có có sự thay đổi như vậy ?Qua đó em hãy đánh giá sách lược của ta

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2021-07-16T16:30:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:31:58+00:00

  trước hiệp định sơ bộ ta chủ trương kiên quyết đánh pháp ở miền nam và hòa hoãn với quân tưởng và tay sai ở miền Bắc.
  sau hiệp định sơ bộ đảng, chính phủ chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng với quân pháp để đuổi quân tưởng và tay sai về nước.
  đảng và chính phủ có sự thay đổi như vậy là do theo quan điểm của ban thường vụ TW 3 đảng cộng sản đông dương (đã lui vào hoạt động bí mật), tháng 3 năm 1946, nếu pháp cho đông dương tự trị theo tuyên bố ngày 24 tháng 3 năm 1945 thì kiên quyết đánh, nhưng nếu cho đông dương tự chủ thì hòa để phá tan âm mưu của “bọn tàu trắng, bọn phản động VN và bọn phát xít nhật còn lại”.

  0
  2021-07-16T16:32:18+00:00

   Trước Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), ta chủ trương kiên quyết đánh Pháp ở miền Nam và hòa hoãn với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc.

   Sau Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946): Đảng, Chính phủ chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng với quân Pháp để đuổi quân Tưởng và tay sai về nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )