Trước việc thực dân Pháp xâm lược nước ta triều đình nhà Nguyễn đã thực thi kế sách đối phó là gì

Question

Trước việc thực dân Pháp xâm lược nước ta triều đình nhà Nguyễn đã thực thi kế sách đối phó là gì

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-10-01T11:51:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:53:19+00:00

  Huế đã kí hiệp định Nan Tuốt để cho chungd có quyền lợi để nhân dân ta khỏi bị ức hiếp

  0
  2021-10-01T11:53:19+00:00

  Triều đình Huế đã kí kết hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho chúng nhiều quyền lợi

  Ra lệnh đàn áp các cuộc khởi nghĩa

  Thi hành chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )