trướng đây 3 năm mẹ 29 tuổi,khi đó mẹ hơn con 24 tuổi .Tính tuổi con hiện nay.

Question

trướng đây 3 năm mẹ 29 tuổi,khi đó mẹ hơn con 24 tuổi .Tính tuổi con hiện nay.

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-08-28T19:13:53+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:15:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  tuổi con trước đây là:

  29 – 24 =5 tuổi

  tuổi con hiện  tại là :

  5 + 3 = 8 tuổi 

  đáp số : 8 tuổi

  0
  2021-08-28T19:15:48+00:00

  Đáp án:

  `8` tuổi 

  Giải thích các bước giải:

  Hiện nay mẹ có số tuổi là:
  `29+3=32`(tuổi)
  Tuổi con hiện nay là:
  `32-24=8`(tuổi)
  Đáp số:`8` tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )