Trương Định chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp từ khi nào?

Question

Trương Định chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp từ khi nào?

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-24T23:57:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T23:58:37+00:00

  Khi Pháp vừa tấn công Gia Định

  0
  2021-10-24T23:58:42+00:00

  Đáp án: Trương Định chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp từ khi Pháp vừa tấn công Gia Định.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )