Trường hợp nào sau đây không thực hiện công cơ học A một công nhân vệ sinh đang đẩy xe rác đi trên đường B một lực sĩ nâng tạ từ mặt đất lên cao C Con

Question

Trường hợp nào sau đây không thực hiện công cơ học
A một công nhân vệ sinh đang đẩy xe rác đi trên đường
B một lực sĩ nâng tạ từ mặt đất lên cao
C Con ngựa đang kéo xe vượt qua chỗ lầy nhưng xe không chuyển động
D phi công nhảy dù từ trên máy bay xuống đất

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-16T09:27:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T09:29:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  C)con ngựa đang kéo xe vượt qua chỗ lầy nhưng xe không chuyển động.

  Giải thích:

  Vì xe không chuyển động nên sẽ không có công cơ học.

  0
  2021-09-16T09:29:30+00:00

  Đáp án:

  C Con ngựa đang kéo xe vượt qua chỗ lầy nhưng xe không chuyển động

  Giải thích các bước giải:

   Vì công cơ học phụ thuộc vào lực khi tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển. Nhưng ở đây tuy có lực tác dụng nhưng vật không chuyển động thì không có công cơ học. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )