Trường thcs x có số HS Nam chiếm 55% HS toàn trường. Biết rằng có HS nữ. A) tính số HS toàn trường của trường thcs x B) tính tỉ số HS nữ và số HS Nam.

Question

Trường thcs x có số HS Nam chiếm 55% HS toàn trường. Biết rằng có HS nữ.
A) tính số HS toàn trường của trường thcs x
B) tính tỉ số HS nữ và số HS Nam.

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-09-25T14:41:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:43:35+00:00

  Đáp án:trường có 720 học sinh

  Số học sinh nam là 396 học sinh 

   Tỉ số giữa học sinh nữ và số học sinh nam là 9/11

  Giải thích các bước giải:

   Học sinh nữ chiếm số phần trăm trong trường là :

  100% – 55% =45 %

  Số học sinh toàn trường thcs x là 

  324:45%=720(em) 

  Số học sinh nam là 

  720-324=396(em)

  Tỉ số giữa học sinh nữ và học sinh nam là 

  324/396=9/11

  0
  2021-09-25T14:43:39+00:00

  a,Coi số HS nam và nữ là 100%

   324 học sinh nữ chiếm số % là: 100% – 55% = 45%

  Số học sinh toàn trường là: 324* 45% = 720 (HS)

  b, Số HS nam là: 720 – 324 = 396 (HS)

  Tỉ số giữa HS nữ và HS nam là: 324 : 396 = 324/396 = 9/11

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )