Truyện “Thánh Gióng”thuôc nguồn tư liệu nào? A.Truyền Miệng B.Chữ viết C.Hiện vật D.Không thuộc các tư điệu trên

Question

Truyện “Thánh Gióng”thuôc nguồn tư liệu nào?
A.Truyền Miệng
B.Chữ viết
C.Hiện vật
D.Không thuộc các tư điệu trên

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-09-09T19:14:00+00:00 2 Answers 1994 views 3

Answers ( )

  2
  2021-09-09T19:15:17+00:00

  A.Truyền Miệng

  1
  2021-09-09T19:15:40+00:00

  Đáp án: A

  Giải thích: Theo khái niệm truyền thuyết lớp 6, “Thánh Gióng” thuộc thể loại truyền thuyết.

  Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có các yếu tố tưởng tượng, kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )