Truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến và ngày nay có gì khác nhau? Nêu biểu hiện.. Giúp em vs ạ em đang hơi gấp mai nộp ạ

Question

Truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến và ngày nay có gì khác nhau? Nêu biểu hiện..
Giúp em vs ạ em đang hơi gấp mai nộp ạ

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-10-16T05:40:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:41:37+00:00

  Truyền thống yêu nước thời xưa :

   – Tinh thần đoàn kết dân tộc 

   – Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ dân tộc

   – Ý thức vì dân , thương dân của giai cấp thống trị 

  Truyền thống yêu nước thời nay :

   – Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung chủ nghĩa yêu nước Việt Nam hiện nay, khẳng định sự gắn kết độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội 

   – Nâng cao ý thức tự giác của mọi người dân

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )