Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 2;bao nhiêu số chia hết cho 5

Question

Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 2;bao nhiêu số chia hết cho 5

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-17T05:14:11+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:15:41+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Từ 1-1000 có số chia hết cho 2 là:

  (1000-2):2+1 =500(số)

  Từ 1-1000 có số số chia hết cho 5 là:

  (1000-5):5+1=200(số)

  0
  2021-09-17T05:16:00+00:00

  số chia hết cho 2: 500 số

  số chia hết cho 5:200 số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )