Từ 1 đến 6. Có bao nhiêu số có 6 chữ số mà tổng 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng 3 chữ số sau 1 đơn vị?

Question

Từ 1 đến 6. Có bao nhiêu số có 6 chữ số mà tổng 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng 3 chữ số sau 1 đơn vị?

in progress 0
Mackenzie 1 tuần 2021-09-01T03:29:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:30:51+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Tổng các chữ số từ 1 đến 6 là 1+2+3+4+5+6=21

  Tổng 3 chữ số đầu nhỏ hơn tổng 3 chữ số sau 1 đơn vị nên tổng của 3 chữ số đầu bằng 10

  Ta có:

  10=1+4+5=1+3+6=2+3+5

  Xét 3 TH

  Mỗi TH có số các số thỏa mãn là:  \[3!.3! = 36\]

  Vậy số các số thỏa mãn là 3.36=108(số)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )